ریزه کاری های قرارداد املاک ( نفهمیدم سندش اوقافی بود )